ХVII Міжнародна науково-практична конференція
«БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»

Місце проведення конференції: м. Київ, санаторій «Пуща-Озерна»
Строки проведення .. - .. травня 2013 року
Реєстрація учасників .. травня з 10.00
Відкриття конференції .. травня о 12.00


Оргкомітет конференції включає представників:
·Кабінету Міністрів України
·Ради національної безпеки і оборони України
·Міністерства оборони України
·Міністерства внутрішніх справ України
·Міністерства транспорту і зв'язку України
·Національної академії наук України
·Національного технічного університету України «КПІ»

Тематика конференції
Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційних засідань, семінарів і “круглих столів” за тематичними напрямами:
 -   актуальні питання криптографічного і технічного захисту інформації;
 -   принципи науково-обґрунтованої системи підготовки кадрів у сфері захисту інформації;
 -  актуальні питання проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації  
 -  в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 -   практичні аспекти мережної безпеки в інформаційних системах;
 -   безпека систем бездротового зв'язку.

На пленарному засіданні передбачається заслухати виступи членів оргкомітету, керівників міністерств, відомств, а також провідних вітчизняних і закордонних підприємств про основні досягнення та проблеми у сфері інформаційної безпеки. Планується провести широке обговорення спектра ключових проблем, що визначають правові, наукові, технічні та економічні аспекти забезпечення захисту інформації. Комплекс питань конференції орієнтований на керівників і широке коло менеджерів, фахівців і науковців у сфері захисту інформації.

Мета конференції— у кращих традиціях щорічного міжнародного форуму створити сприятливі умови для обговорення принципів і вироблення рекомендацій із забезпечення безпеки та довіри при побудові й використанні інформаційно-телекомунікаційних систем, сприяти розширенню міжнародного співробітництва у сфері забезпечення інформаційної безпеки, обміну досвідом учених, фахівців, підприємців і представників органів державної влади.

Для участі в роботі конференції необхідно:

Зареєструватися до ...05.2013 по телефону: 227-70-14, факс: 567-49-71.
E-mail: itis-info@ukr.net  http://dstszi.kmu.gov.ua.  

Повідомити до ...05.2013 про Ваш намір виступити з доповіддю (повідомленням) рекламного характеру або розмістити рекламні матеріали по тел.
+38(044) 227-70-14, 451-95-18.

Надіслати (повідомити) по тел.: +38(044) 204-83-85, 204-86-47, 204-90-29,
E-mail: pmi@tesis.kpi.ua)
до ...05.2013 відповідно оформлені тези доповідей і матеріалів наукових статей для розміщення їх у брошурі, випуск якої запланований до початку конференції.

Місце проведення: м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія, санаторій «Пуща-Озерна». Реєстрація учасників ...05.2013 з 10:00 до 12:00.  

Детальну інформацію про умови участі у конференції можна отримати за телефонами: (044) 227-70-14, (044) 281-86-39, (044) 451-95-18

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМKИ РОБОТИ KОНФЕРЕНЦІЇ

• правове забезпечення захисту інформації;
• проблеми розвитку нормативної та методичної баз системи захисту інформації;
• метрологічне забезпечення систем технічного захисту інформації (ТЗІ);
• стандартизація, сертифікація та випробування засобів ТЗІ;
• державна експертиза в галузі ТЗІ;
• забезпечення технічними засобами системи захисту інформації;
• підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів системи захисту інформації.
Передбачаються: виставки, круглі столи, культурна програма.

ФОРМИ УЧАСТІ В РОБОТІ KОНФЕРЕНЦІЇ

     Замовлені доповіді та доповіді на пленарних засіданнях (до 25 хв.). Доповіді на секційних засіданнях (до 15 хв.). Стендові доповіді. Участь у конференції без доповіді. Публікація рекламної та додаткової інформації у збірнику наукових праць конференції. Мови конференції – українська, російська, англійська.
Тези наукових праць будуть видані окремою брошурою до початку роботи конференції.

     Вимоги до доповідей

“Вимоги щодо оформлення текстів доповідей та тез доповідей в електронному вигляді можна скачати тут”


     Eкспертний висновок           

“Форму експертного висновку про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації в електронному вигляді можна скачати тут”     Статті до збірника           

“Вимоги щодо оформлення статті до збірника "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні" в електронному вигляді можна скачати тут”     Реферати до статті           

“Приклад оформлення реферату до статті в електронному вигляді можна скачати тут”


Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації Сайт кафедри Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ© ТЕЗІС НТУУ "КПІ"