“ТЕЗІС”     НДЦ “ТЕЗІС” як структурний підрозділ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює свою діяльність згідно з ліцензією Держспецзв'язку на такі види діяльності:

 • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації(ТЗІ), носіями якої є акустичні поля, надання консультаційних послуг;

 • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) ТЗІ, носіями якої є електромагнітні поля та електричні сигнали, надання консультаційних послуг;

 • розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів ТЗІ в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;

 • виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності, надання консультаційних послуг;

     У складі НДЦ “ТЕЗІС” функціонує Випробувальна лабораторія. Випробувальна лабораторія має право проводити випробування такого устаткування в галузі технічного захисту інформації:
 • Екрановані споруди, сейфи та їх компоненти.

 • Устаткування для автоматичного оброблення інформації (персональні комп’ютер, персональні комп’ютери у захищеному виконанні, сервери, дисплейна техніка тощо).

 • Цифрові програмовані пристрої друку, копіювально-розмножувальне обладнання.

 • Апаратура електрична (засоби активного захисту засобів обчислювальної техніки від витоку інформації технічними каналами; засоби активного і пасивного захисту мовної інформації від витоку технічними каналами; мережні протизавадні фільтри; пристрої та прилади пожежної й охоронної сигналізації; розділові трансформатори тощо).

 • Комутаційні та з’єднувальні складові програмованих автоматичних телефонних станцій та установчо-виробничих телефонних станцій.

 • Радіовиявлювачі (технічні засоби виявлення активних джерел електромагнітного випромінювання).

Основні напрямки діяльності НДЦ “ТЕЗІС” в галузі технічного захисту інформації:

 • 1. Атестація комплексів технічного захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності Замовника.

 • 2. Атестація серверних приміщень.

 • 3. Захист і атестація виділених приміщень.

 • 4. Оцінювання захищеності об’єктів електронної обчислювальної техніки.

 • 5. Випробування обладнання технічного захисту інформації.

 • 6. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах різних класів.

 • 7. Проведення Державних експертиз комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах різних класів.

 • 8. Створення комплексних систем захисту персональних даних.

 • 9. Інсталяція, ініціалізація програмного забезпечення комплексів засобів захисту ("Гриф", "Рубіж", "Лоза", сервіси безпеки операційних систем) та навчання роботи з ними.

 • 10. Надання консультативних послуг щодо організації захисту службової інформації, персональних даних тощо.Статутні документи НДЦ "ТЕЗІС":

Витяг платників ПДВ
Доручення стор.1,   Доручення стор.2
Рішення про неприбутковість
Спецдозвіл СБУ - надається по запиту.
Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського
Виписка з ЄДРПОУ
Ліцензія

Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації Сайт кафедри Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ© ТЕЗІС КПІ ім. Ігоря Сікорського